STUDENȚII ASCULTAȚI? NICI PE JUMĂTATE!

Câte dintre propunerile studenților au fost introduse în cea mai nouă versiune a proiectului Legii Învățământului Superior?

Uniunea Studenților din România, în urma consultărilor constante cu Ministerul Educației, dorește să-și arate aprecierea pentru amendamentele acceptate. Printre reformele propuse de Uniune și incluse de Minister se numără:

– Creșterea reducerii pentru transportul feroviar. În prezentul proiect, reducerea crește la 90% pentru mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 ani.

– Introducerea de elemente pentru combaterea discriminării. Astfel, fiecare universitate trebuie să adopte o strategie de combatere a discriminării. Strategia este menită să acorde un cadru pentru studenții dezavantajați din punct de vedere socio-economic prin care să ridice în mod preventiv anumite probleme de care se lovesc zilnic.

– Stabilizarea reprezentativității studenților. Senatul universitar poate fi convocat la cererea întregului grup al reprezentanților studenților, membri ai senatului. Senatul este de regulă convocat extraordinar de 33% dintre senatori, însă studenții reprezintă rar peste 25% (minimul legal).

Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre propunerile aduse de Uniune nu au fost luate în considerare. Astfel, noul proiect pentru Legea Învățământului Superior nu include următoarele propuneri reieșite din consultările constate cu Uniunea:

– Limitarea mandatelor rectorilor. Problema nu este rezolvată atâta timp cât mandatele de sub imperiul L1/2011 nu sunt luate în calcul, lucru ce contravine spiritului articolului în discuție. Totodată Uniunea se opune creșterii duratei mandatului de la 4 la 5 ani.

– Reprezentativitatea tuturor federațiilor naționale ale studenților atât în Consiliul ARACIS având în vedere o serie de inechități generate de prezența a doar 2 federații naționale din 3 existente.

– Reprezentativitatea tuturor federațiilor în toate comisiile consultative ale Ministerului Educației (măsură cu care este de acord în mod oficial și Consiliul Național al Rectorilor prin decizie supusă votului).

– Introducerea de măsuri ce au ca scop digitalizarea sistemului universitar și dotarea corespunzătoare a campusurilor pentru aducerea sistemului la actualitate.

– Înființarea de Societăți Antreprenoriale Studențești la nivelul fiecărei Universități.

Menționăm, din nou, aprecierea pentru amendamentele acceptate și pentru consultarea constantă a Uniunii. Însă, Uniunea Studenților din România reiterează necesitatea continuării dezbaterii active și asumate alături de societatea civilă în vederea maximizării impactului pozitiv pe care această lege îl poate avea asupra României!

Studenții cer echitate în reprezentativitate!