Plagiat = Furt

În contextul readucerii în cotidian a importanței eticii universitare, Uniunea Studenților din România dorește să se poziționeze asupra acuzelor de plagiat aduse asupra lucrării de doctorat din 2018 a domnului ministru Lucian Bode, acuze ce vizează în mod direct mediul universitar din România și ce aduc daune de imagine comunității universitare. 

Uniunea Studenților din România se poziționează ferm împotriva plagiatului.

Universitatea Babeș Bolyai din Cluj a confirmat suspiciunile de plagiat aduse lucrării de doctorat redactată de domnul ministru Lucian Bode, declarând, prin Hotărârea Comisiei de Etică 1/2023, teza ca fiind „profund viciată”. Aceeași hotărâre numește „două tipuri de abateri de la normele de citare în teza analizată”: plagiat și citare defectuoasă sau incorectă:

”(1) Plagiat conform definiției din Legea 206/2004 – preluare de paragrafe de text (tradus din engleză sau direct din limba română) fără citare (prin note de subsol sau în text) sau plagiat prin preluare verbatim (cuvânt cu cuvânt) din limba română, fără parafrazare, a unor paragrafe întregi, ceea ce ar presupune încadrarea textului între ghilimele, chiar dacă este citată sursa. Exemple în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

(2) Citare defectuoasă sau incorectă, în cazul traducerilor din engleză a unor bucăți semnificative de text. Deși sursa este indicată în nota de subsol, nu este clar delimitat textul preluat prin parafrazare minimă (rezultată din traducere) și contribuția proprie a doctorandului. De asemenea, există texte pe care autorul tezei le atribuie prin note de subsol surselor originale, însă fără precizarea că a consultat o sursa indirectă (prin folosirea cuvântului apud). În fine, există texte care sunt citate cu referire la un întreg articol, și nu la pagina exactă de unde s-a preluat textul.”

HOTĂRÂREA 1/2023 A COMISIEI DE ETICĂ UBB-CLUJ SE POATE PARCURGE ÎN MOD INTEGRAL AICI

Uniunea condamnă orice încercare a înșelării eticii universitare și subliniază efectul negativ asupra credibilității sistemului universitar din România. Posibilitatea creșterii calității învățământului este strict legată de sistemul de norme etice existent și de respectarea acestuia. 

Uniunea consideră necesar un set de sancțiuni impuse de autorități competente în domeniu, în vederea remedierii imaginii mediului universitar. Totodată, considerăm că o demisie de onoare din partea domnului ministru Lucian Bode ar reprezenta o dovadă de respect pentru întreaga comunitate academică din România, dar mai ales pentru instituția pe care dânsul o reprezintă.

Mai mult, în contextul precedării unei reforme educaționale istorice pentru România dorim să subliniem importanța existenței mecanismelor de verificare. Cazul prezent nu este unul izolat ci parte dintr-o serie. Este de precizat că Uniunea consideră etica universitară mai mult decât un subiect ocazional ce servește unor interese politice, mai exact o problemă reală ce impactează direct exodul de inteligență a României.

Etica universitară nu este o unealtă politică.

#SemperFidelis