Regulament privind înscrierea, participarea și punctarea în cadrul evenimentului „Gala Studenților din România – Ediția a XII-a”
Titlul I: Introducere

Capitolul I: Descrierea competiției

Art. 1. Prezentul document are rolul de a crea un cadru regulamentar pentru a XII-a ediție a proiectului organizat de către Uniunea Studenţilor din România (USR) – „Gala Studenților din România” numit în cele ce urmează în prezentul document „Gala”.

Art. 2. Scopul proiectului este de a premia excelența studenților din România. Uniunea își propune să aducă în atenția publică studenți remarcabili din diferite ramuri de interes general și premierea acestora, astfel încurajând excelența. Orice interpretare a prezentului regulament se va realiza în spiritul acestui scop.

Capitolul II. Definiții

Art. 3. ,,Organizatorul” sau ,,Uniunea Studenților din România” (USR) – persoană juridică română, cu sediul în București, str. Calea Plevnei 61 înregistrată la Registrul Comerțului, cod fiscal 14530848.

Art. 4. ,,Regulament” – prezentul document conform căruia se desfășoară Gala Studenților.

Art. 5. ,,Gala” – proiectul organizat de către Uniunea Studenţilor din România (USR) cu scopul de a premia excelența studenților din România.

Art. 6. ,,Participant” – persoană fizică sau juridică care s-a înscris în cadrul proiectului conform mecanismului descris în prezentul Regulament.

Art. 7. ,,Anexe” – completare a prezentului regulament care întrunește informații cu privire la Gala Studenților.

Capitolul III. Eligibilitate

Art. 8. (1) Sunt eligibili pentru a se înscrie la acest eveniment toți studenții români care au fost înmatriculați legal în anul universitar 2022-2023, toți studenții străini care au fost înmatriculați legal la o facultate în România în anul academic 2022-2023, toate ONG-urile membre ale Federației Uniunea Studenților din România (USR).

(2) Prin derogare, nu sunt eligibili pentru a candida membrii Consiliului Director, membrii Structurii Executive Naționale a Uniunii Studenților din România și organizatorii.

(3) Castigătorii unei categorii din edițiile precedente nu pot participa pe aceiași categorie.

Capitolul IV. Categorii de premii

Art. 9. Prezentul eveniment își propune să premieze studenții în funcție de următoarele două direcții:
a) Direcția A (intern) – Direcția dedicată exclusiv voluntarilor și asociațiilor membre ale Uniunii Studenților din România. Această direcție include categoriile: Voluntarul Anului, Bobocul Anului, Asociația Anului, Proiectul Anului;
b) Direcția B (general) – Direcția destinată tuturor studenților. Această direcție include categoriile: Performanță Educațională (licență, masterat, doctorat), Performanță Sportivă, Performanță Artistică, Performanță în Implicare Civică.

Art. 10. Atât pentru participare, pentru jurizare cât și pentru premiere sunt luat în considerare doar realizările efectuate în perioada 1 noiembrie 2022 – 1 noiembrie 2023 (inclusiv).

Capitolul V. Juriul

Art. 11. (1) Componența juriului diferă în funcție de direcția categoriei pentru care s-a făcut înscrierea, după cum urmează:
a) intern – 2 membrii ai Consiliului Director al USR, un membru al Structurii Executive Naționale a USR;
b) general – un expert în domeniul discutat, un membru al Consiliului Director al USR, un membru al Structurii Executive Naționale a USR.

(2) În componența juriului – Direcția B (general), se vor putea alătura reprezentanți ai sponsorilor, câte unul pentru fiecare categorie.

(3) Fiecare juriu se poate bucura și de prezența unor membrii observatori fără drept de vot din cadrul Consiliul Director și/sau a Structurii Executive Naționale a USR.

(4) Punctarea se va realiza în baza unei grile de punctaj realizată de către organizatorii Galei, aprobată de către Consiliul Director al Uniunii Studenților din România.

Art. 12. Atribuțiile juriului:

1) selectează și deliberează câștigătorii pentru fiecare secțiune din concurs, în baza criteriilor prezentului Regulament;
2) asigură tuturor participanților dreptul la o jurizare corectă;
3) respectă Regulamentul concursului;
4) respectă termenele stabilite de realizare a acțiunilor și transmitere a informațiilor;

Titlul II: Definirea Categoriilor.

Capitolul VI. Direcția A. (intern)

Art. 13. (1) Se premiază categoria „Voluntarul Anului”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:
a) Implicare Zonală. Se vor lua în calcul momentele de implicare în proiectele zonale și/sau activitățile specifice zonei, dar care nu fac parte dintr-un proiect național. Se vor puncta maximum 3 activități. Acestea se dovedesc printr-o recomandare scrisă din partea Vicepreședintelui Zonal.
b) Implicarea Națională. Se vor lua în calcul momentele de implicare în cadrul proiectelor naționale. Se vor puncta maximum 3 activități. Acestea se dovedesc printr-o recomandare scrisă din partea Project Managerul proiectului.
c) Implicare Departamentală. Se dovedește printr-o recomandare scrisă din partea Directorului Regional al departamentului din care persoana în cauză provine.
d) Implicare Extradepartamentală. Se dovedește printr-o recomandare scrisă din partea Directorului Regional al altui departament decât cel din care persoana în cauză provine.
e) Activitate în asociația din care persoana în cauză provine. La acest criteriu se vor puncta următoarele: dacă participantul face sau nu parte din grupul de voluntari activi al unei asociații membră a USR. Se dovedește printr-o recomandare scrisă din partea Președintelui de asociație.
f) Distincții și titluri primite. La această categorie se punctează participarea și absolvirea proiectelor ce vizează formarea voluntarilor (Școala de Leadership; Training of Trainers).

Art. 14. (1) Se premiază categoria „Asociația Anului”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:
a) Numărul de proiecte implementate;
b) Numărul total de beneficiari direcți ai proiectelor. Se va aproxima un număr dovedibil prin tabele de prezență, poze sau filmări;
c) Numărul de proiecte finanțate (public sau privat);
d) Recomandarea unui sponsor. Se va lua în calcul o singură scrisoare de recomandare;
e) Recomandare din partea unui profesor din cadrul facultății/universității reprezentate;
f) Impactul pe social media. Asociațiile vor transmite capturi de ecran care dovedesc impactul aproximat. Se va lua în calcul activitatea de pe Facebook, Instagram și TikTok. Se vor puncta primele trei asociații cu cel mai mare reach pe social media, dovedit prin intermediul capturilor de ecran;
g) Implicare în USR. La această categorie se punctează implicarea asociației în organizarea unui eveniment sau proiect al Uniunii, prin asumarea desfășurării acestuia. Se dovedește prin recomandare din partea Vicepreședintelui Zonal;
h) Numărul de voluntari activi pe care asociația îi are înregistrați în acte. Se vor încărca acte doveditoare;
i) Numărul de membri ai asociației implicați în cadrul organizării a minim 3 activități USR.

Art. 15. (1) Se premiază categoria „Bobocul Anului”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:
a) Implicare Zonală. Se vor lua în calcul momentele de implicare în proiectele zonale și/sau activitățile specifice zonei ce nu fac parte dintr-un proiect național. Se vor puncta maximum 3 activități. Acestea se dovedesc printr-o recomandare scrisă din partea Vicepreședintelui Zonal;
b) Implicarea Națională. Se vor lua în calcul momentele de implicare în cadrul proiectelor naționale. Se vor puncta maximum 3 activități. Acestea se dovedesc printr-o recomandare scrisă din partea Project Managerul proiectului ;
c) Implicare Departamentală. Se dovedește printr-o recomandare scrisă din partea Directorului Regional al departamentului din care persoana în cauză provine;
d) Implicare Extradepartamentală. Se dovedește printr-o recomandare scrisă din partea Directorului Regional al altui departament decât cel din care persoana în cauză provine;
e) Activitate în asociația din care persoana în cauză provine. La acest criteriu se punctează dacă participantul face sau nu parte din grupul de voluntari activi al unei asociații partea a USR. Se dovedește printr-o recomandare scrisă din partea Președintelui de asociație;
f) Distincții și titluri primite. La această categorie se punctează participarea și absolvirea proiectelor ce vizează formarea voluntarilor (Școala de Leadership, Training of Trainers);

(3) Se consideră boboc orice voluntar USR care nu are mai mult de un an de activitate după data de 01.10.2023.

Art. 16. (1) Se premiază categoria „Proiectul Anului”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:
a) Numărul de beneficiari direcți. Se punctează direct proporțional cu numărul estimat de beneficiari direcți dovedibil prin liste de prezență, fotografii și/sau filmări ori alte asemenea;
b) Impactul pe social-media. Se punctează direct proporțional cu mărimea impactului pe social media dovedibil. Se vor lua în calcul platformele Facebook, Instagram, TikTok. Se vor puncta primele trei proiecte cu cel mai mare reach pe social media, dovedit prin intermediul capturilor de ecran;
c) Existența unei finanțări (publică sau privată);
d) Recomandarea din partea unui sponsor;
e) Recomandarea din partea mediului universitar (Senator al Universității, Profesor Universitar etc.);
f) Distincții onorifice și premii primite aferente proiectului
g) Încadrarea scopului în obiectivele Agendei O.N.U. 2030 sau în obiectivele Strategiei de Tineret a U.E.;
h) Latura internațională. La acest criteriu se punctează existența unor beneficiari direcți sau a unor invitați care să nu fie de naționalitate și etnie română;
i) Numărul edițiilor proiectului, însoțite de indicatorii acestora;

Capitolul VII. Direcția B. (general)

Art. 17. (1) Se premiază categoria „Performanță educațională”. (Licență, Masterat, Doctorat)

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:
a) Recomandare din partea unui profesor al facultății de proveniență;
b) Publicații ce se bucură de recunoaștere din partea colectivului academic. Aceasta se va demonstra prin intermediul transmiterii link-ului aferent publicației sau prin orice alte metode doveditoare.
c) Internshipuri/Joburi în domeniul studiat. Se dovedește prin adeverință;
d) Media generală. Se dovedește prin adeverință emisă de secretariat specificând media anului anterior;
e) Distincții onorifice și premii;
f) Realizări profesionale remarcabile;
g) Alte aspecte pe care participantul le consideră relevante.

Art. 18. (1) Se premiază categoria „Performanță sportivă”.
(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:
a) Distincții onorifice și premii naționale;
b) Distincții onorifice și premii europene;
c) Distincții onorifice și premii Mondiale;
d) Participare competiție națională;
e) Participare competiție europeană;
f) Participare competiție mondială;
g) Recomandare din partea unui sportiv consacrat.

Art. 19. (1) Se premiază categoria „Performanță artistică”.
(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:
a) Distincții onorifice și premii naționale;
b) Distincții onorifice și premii europene;
c) Distincții onorifice și premii mondiale;
d) Participare concurs național;
e) Participare concurs European;
f) Participare concurs Mondial;
g) Recomandare din partea unui artist;
h) Participarea în cadrul unor activități culturale, spectacole, prezentări.

Art. 20. (1) Se premiază categoria „Performanță implicare civică”.
(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:
a) Implicarea în mișcări civice. Aceasta se dovedește printr-o recomandare scrisă din partea organizatorului mișcării sau prin orice alte mijloace;
b) Inițierea de mișcări civice;
c) Recomandare din partea unei personalități relevante în domeniu;
d) Distincții și titluri primite;
e) Alte aspecte pe care participantul le consideră relevante.

Titlul III. Reguli generale de concurs

Capitolul VIII: Înscrierea

Art. 21. Înscrierea se va face prin intermediul Google Forms printr-un formular distribuit de Uniunea Studenților din România prin intermediul rețelelor de socializare până la data de 5 noiembrie, ora 23:59.

Art. 22. (1) Toate documentele doveditoare se vor transmite prin intermediul formularului de înscriere.

(2) În cazul în care un participant dorește să transmită și alte documente decât cele din formular care consideră că pot crea un avantaj pentru acesta le poate trimite până la data de 15 noiembrie pe adresa de email office@uniunea-studentilor.ro.

Art. 23. Înscrierea la Gala Studenților din România implică însușirea și acceptarea din oficiu a condițiilor din prezentul Regulament.

Art. 24. Participanții se pot înscrie în competiție la mai multe secțiuni, respectând încadrarea în tema fiecăreia, descrisă în Regulament.

Art. 25. (1) Pentru ca o recomandare din cele menționate anterior să fie validă trebuie să fie în formă scrisă și să conțină cumulativ următoarele informații:
– Nume și prenume ale comandantului;
– Funcția ocupată;
– Număr de telefon;
– Adresă de e-mail.

(2) Această recomandare trebuie să fie redactată cu scopul clar de a participa la Gala Studenților 2023 organizată de către USR.
Capitolul IX: Departajarea

Art 26. Fiecare jurat va putea acorda un număr prestabilit de puncte unui candidat la alegere, în funcție de aplicația în ansamblul său. Aceste puncte bonus sunt în plus față de criteriile prezentate anterior.

Art. 27. (1) În cazul existenței unei egalități dintre doi sau mai mulți candidați, juriul va desemna un singur câștigător, care a fost ales în urma unui vot majoritar.

(2) În caz de egalitate după votul suplimentar al juriului, acesta este nevoit să ia în considerare categoria din care fac parte candidații:
– Pentru Categoria A, decizia este luată de către membrul din C. D.;
– Pentru Categoria B, decizia este luată de către expertul din domeniu.

Art. 28. În situația îndeplinirii parțiale/neîndeplinirii tuturor condițiilor, juriul poate decide acordarea punctajului parțial.
Capitolul X. Protecția datelor cu caracter personal

Art. 29. (1) În scopul înscrierii și participării, organizatorul va colecta, prin formularul de înscriere, date cu caracter personal ale participanților: nume, prenume, domiciliul, telefon, adresă e-mail și alte date necesare.

(2) Datele colectate astfel nu vor fi transmise niciunei terțe părți, acestea fiind folosite exclusiv de către organizator, care se obligă să respecte Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională în vigoare privind protecția și securitatea datelor personale.

Art. 30. Organizatorul își rezervă dreptul față de participanți, de a folosi în materialele de promovare ale evenimentului: numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor.

Art. 31. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale colectate de la participanți și să să le utilizeze conform prezentului regulament de participare la eveniment.

Capitolul XI. Dispoziții finale.

Art. 32. (1) Uniunea Studenților din România își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament.

(2) Fiecare modificare survenită va urma să fie anunțată public .

Art. 33. Prin participarea la acest concurs, toți participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de prezentul Regulament și Anexe.

Art. 34. Uniunea Studenților din România își rezervă dreptul de descalifica participanți pe motive de comportament neadecvat și altele asemenea.

Art. 35. Participanții poartă întreaga responsabilitate asupra veridicității și legalității documentelor transmise.

Art. 36. Prezentul regulament este publicat și poate fi accesat pe https://uniunea-studentilor.ro/gala-studentului/