Departamentul Educațional se ocupă cu informarea studenților, apărarea drepturilor acestora, îmbunătățirea calității vieții studențești, dar și cu evoluția membrilor din mediul academic.

Acesta este reprezentantul Uniunii Studenților din România în raport cu instituțiile publice din sfera educațională. Departamentul este responsabil pentru realizarea și implementarea instrumentelor de identificare a hibelor sistemului educațional, contribuind, totodată, prin diferite activități tehnice la realizarea pozițiilor oficiale USR din sfera educațională. 

Concret, Departamentul Educațional își propune să fie un liant eficient între studenți și procesul decizional ce-i privește și afectează în mod direct.

Departamentul de Traininguri are la bază două principale obiective: identificarea nevoilor voluntarilor privind trainingurile și organizarea ulterioară a trainingurilor necesare. 


Acesta urmărește dezvoltarea oamenilor, prin livrarea de cunoștințe din toate domeniile cunoscute, de real interes și necesare studenților, voluntarilor din asociațiile membre ale Uniunii, dar și din afara acestora. Se creează un spațiu propice socializării, comunicării între traineri pentru schimbarea de bune practici, oferindu-se, totodată și oportunități de formare-dezvoltare continuă.
 

Pe lângă trainingurile livrate, ne bucurăm și de responsabilitatea de a organiza TOT-uri (Training of Trainers), atât regionale, cât și naționale, prin acest mod formând alți oameni care să ducă mai departe povestea Uniunii, să formeze noi generații de traineri care să contribuie la dezvoltarea societății în care trăim.

Traininguri: Public Speaking; Comunicare Asertivă; Leadership; TeamWork; Project Management; Scriere de Proiecte; Time Management; Stress Management; Conflict Management; Gestionarea emotiilor.

Departamentul de Fundraising are o misiune constantă și absolut vitală pentru întreaga desfășurare a Uniunii. Acesta urmărește, în primă instanță realizarea unui research amănunțit pentru posibili partener, contactarea acestora, iar mai apoi menținerea unei comunicări eficiente cu aceștia.

Pentru că piața este volatilă, Departamentul de Fundraising are scopul de a căuta și colecta constant contribuții financiare și materiale necesare desfășurării proiectelor ce au în vedere reprezentarea studențească și nu numai acestea.

Întreaga activitate a acestui departament se rotește în jurul unor termeni precum: parteneriate, teamwork, valori, experiențe,  unitate, fonduri bănești, aspirații, inițiativă, sold curent, numerar, resurse, etc.

Departamentul de MK&PR este, probabil, direcția din cadrul USR cu care toți studenții, voluntarii și partenerii noștri intră cel mai des în contact. 

Acest departament creează atât materialele grafice pe care le folosim pentru promovarea în mediul online ori offline, cât și partea de texte. 

Totodată, departamentul de MK&PR, coordonează toate canalele de social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.), asigurând creșterea vizibilității proiectelor USR, dar și comunicarea eficientă cu asociațiile studențești membre din toată țara.

Departamentul de Resurse Umane are rolul de a motiva, integra și forma voluntarii Uniunii și de a menține o atmosferă plăcută, lipsită de situații conflictuale, iar, în momentul în care acestea apar, să le aplaneze. 

Activitatea acestui departament debutează cu organizarea recrutărilor și continuă prin consolidarea legăturilor dintre membrii Uniunii. 

Acesta elaborează ghidul voluntarului, creează strategii de formare și integrare a voluntarilor, monitorizează activitatea acestora, organizează activități de socializare, story-telling, workshop-uri și diferite întâlniri pentru a identifica nevoile voluntarilor. Totodată,  este unul din departamentele omniprezente la toate proiectele federației, conectând voluntarii prin diferite activități.

USR urmărește, pe lângă reprezentarea studențească și organizarea unor proiecte cu impact pentru studenți. Astfel, una din principalele direcții în care se lucrează constant este departamentul de Scriere de Proiecte.

Acest departament, pe lângă realizarea scrierii planurilor de proiecte pentru finanțare, se ocupă și de inovarea celor existente. Mai exact, pornesc de la niște idei simple, pe care, prin brainstorming și analiză complexă, le transformă în evenimente de succes și cu mare impact.

Tot departamentul de Scriere de Proiecte este și cel care organizează sesiuni de formare pentru însușirea capacităților necesare managerii unei echipe. Principala misiune a acestui departament este obținerea de finanțări necesare Uniunii, fie că provin din surse private, fie din surse publice.

Departamentul de Mediu este un departament născut din dorința de a crea o Românie mai sustenabilă, mai conștientă și orientată către natură.

Principalul scop al departamentului este de a fi prezent oriunde este nevoie de ecologizări, plantări, cât și în online, prin campanii de conștientizare a oamenilor despre importanța ocrotirii mediului, respectiv informarea acestora cu privire la schimbările din domeniul legislației privind mediul.

Așa cum umbra marelui urs ne veghează, așa veghem și noi mediul, căci ne dorim să arătăm că #USReVERDE. 

Cultura reprezintă seva principală a unui popor, fiind și motivul care a stat la baza dezvoltării Departamentului Cultural din cadrul Uniunii.

Cum acest sector nu a beneficiat de suficientă promovare, ne dorim ca lansarea unor programe culturale să schimbe peisajul și percepțiile generale asupra făgașelor culturale aflate într-o stare de latență. 

Relansarea progresivă a centrelor de tradiție studențească și promovarea unor noi proiecte culturale ce acoperă zona artelor și protejează valorile și idealurile existente în societate reprezintă pentru noi, USR, un obiectiv central în activitatea noastră viitoare și moștenirea ce dorim să o lăsăm viitoarelor generații de studenți.

Departamentul Administrativ din cadrul USR este cel care gestionează necesarul de materiale în cadrul proiectelor, asigurându-se de buna funcționare a echipamentelor tehnice pe care le utilizăm la diferitele evenimente pe care le organizăm. 

Departamentul Administrativ analizează, respectiv propune Consiliului Director oferte de achiziții, cumpărând mai apoi necesarul aprobat și menține o bună legătură cu organizațiile membre USR.

Mai mult decât atât, acest departament are în administrare sediul central al federației și asigură partea de promovare offline a proiectelor noastre.