NEGOCIERI CU NOUL MINISTRU AL EDUCAȚIEI

Prima sesiune oficială de dezbateri între noul Ministru al Educației şi reprezentanţii Uniunii  Studenţilor din România – ce propuneri au fost aduse la masa negocierilor

Ieri, 19 octombrie, delegația Uniunii Studenților din România (USR), compusă din Ina Nimerenco, Președinte, Alex Alexandrescu, Primvicepreședinte și Cristian Ghiurcă, Vicepreședinte pe Interne,  a fost prezentă la sediul Ministerului Educației pentru a dezbate, alături de noul Ministru al Educaţiei, Ligia Deca, propunerile aduse de către reprezentanţii Uniunii. Uniunea Studenţilor din România, în contextul invitaţiei la dialog, a adus pe masa negocierilor următoarele puncte de interes pentru învăţământul universitar:

 1. Actualul proiect al Legii Educaţiei, şi finalitatea acestuia:
  – Posibilitatea convocării Senatului Universitar de către studenţii senatori, dacă aceştia decid în unanimitate;
  – Reforma în materia stagiilor de practică prin măsuri precum: posibilitatea echivalării acestora cu stagii de internship la nivel naţional, dat fiind faptul că anumite centre universitare nu recunosc activităţile de practică remunerate ca stagii propriu-zise, dar şi mărirea duratei acestor stagii, pentru ca perioada în care acestea sunt desfăşurate să permită dobândirea calităţilor-cheie ce fac obiectul specificului pe care stagiul îl promovează.
  – Stimularea activităţii de cercetare si orientarea către parteneriatele între mediul public şi cel privat, demers ce ar aduce beneficii de finanţare – ofertă competitivă de burse pentru cercetători şi avantajul transferului de tehnologie, pentru creşterea standardelor din învăţământ.
 2. Situaţia crizei energetice şi impactul inflaţiei asupra costurilor de trai ale studenţilor;
  – Creşterea procentului de decontare a transportului public şi feroviar la 75% pentru studenţii din România.
 3. Reforme aplicabile mecanismelor anti-plagiere, precum:
  – Acordarea titlului de doctorat să fie exclusiv regăsită în atribuţiile Universităţii, dar cu păstrarea CNATDCU ca organ abilitat în materie de pronunţare asupra sesizărilor de plagiat.
 4. Creşterea gradului de implicare a reprezentanţilor studenţilor în structurile consultative ale Ministerelor ce vizează, prin activitatea lor, învţământul superior, dar, implicit, viaţa tinerilor din România;
 5. Propunerea unei Strategii de anti-bullying şi egalitate de şanse a universităţilor:
  – Implementarea unor politici coerente cu scop de promovarea a egalităţii de şanse sub formă de strategii punctuale aplicate la nivel de unitate de învăţământ superior, în consecinţă, alocarea unui număr de 15 locuri neredistribuibile şi bugetate pentru studenţii cu dizabilităţi sau care provin din medii defavorizate;
 6. Situaţia dramatică a numărului de studenţi, dar şi de cadre didactice universitare, în contextul deficitului pieţei muncii:
  – Crearea unei strategii de internaţionalizare a ofertei academice naţionale;
 7. Procentul de finanţare al educaţiei în acest an.

Faţă de propunerile reprezentaţilor Uniunii, Ministerul Educaţiei a arătat deschidere pentru viitoarele dialoguri asupra acestora, urmând ca, la momentul publicării textului noii Legi a Învăţământului Superior, să aibă loc următoarele consultării cu privire la amendamentele aplicate acestuia. Menţionăm faptul că, la momentul actual, doamna Ministru nu a acordat garanţia implementării acestor propuneri în noul proiect de Lege, ci doar au fost evidenţiate ca subiecte de discuţii în dezbaterile ce se vor desfăşura în luna noiembrie. Uniunea Studenţilor din România rămâne, în continuare, un partener activ de dialog în contact cu Ministerul Educaţiei, pentru a dezvolta împreună politici aplicabile şi cu scop de dezvoltare fezabilă a sistemului de învăţământ românesc.

,, De-a lungul timpului s-a dovedit faptul că o bună colaborare a decidenților cu reprezentanții studenților este un real câștig pentru ambele părți. Doamna Ministru și-a arătat deschiderea față de noi, iar acest aspect ne oferă speranța îmbunătățirii sistemului de învățământ românesc. Alături de colegii mei am prezentat problemele cu care studenții se confruntă în prezent, am oferit contextul internațional și exemple de bune practici din afară și am propus soluții în acest sens.’’ Ina NIMERENCO, preşedinte USR