CONSULTĂRI ÎNTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI REPREZENTANŢII UNIUNII STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA: UN REAL SUCCES; modificările solicitate de către Federaţie vor fi introduse în Legea Națională a Învățământului Superior

Astăzi, 22 august 2022, Uniunea Studenților din România (USR) a fost prezentă la sediul Ministerului Educației pentru consultări în privința amendamentelor transmise Proiectului pentru Legea Națională a Învățământului Superior. 

În contextul discuţiilor privind noul proiect de Lege a educaţiei, USR a primit asigurările necesare din partea domnului Ministru că vor fi integrate în proiect amendamentele transmise de către Uniune. Printre subiectele tratate în acest sens, reamintim:

Una dintre cele mai importante modificări pe care noi le-am propus face referire la posibilitatea studenților de a convoca senatul universitar, propunere ce a fost remarcată pozitiv de către reprezentanții ministerului în cadrul dezbaterii. Astfel, Art. 132 (5) se va modifica, iar  Senatul universitar va putea fi convocat și la cererea unanimă studenților senatori.

În cadrul aceleiaşi întâlniri, a fost prezentată necesitatea implementării de către universități a unei strategii de combatere a discriminării. Totodată, reprezentanţii USR au susținut importanța ca universitățile să garanteze pentru viitorii studenți, ce aparțin unor medii sau grupuri defavorizate ori cu dizabilități, locuri speciale de studii, astfel încât învăţământul superior să reprezinte un mediu incluziv, stimulând membrii grupurilor defavorizate, căci, aceştia reprezintă o categorie de risc. Așadar, reprezentanții Uniunii Studenților din România au fost puși în contact cu Marian Daragiu: Subsecretar de Stat la Ministerul Educației, pentru a discuta despre implementarea acestor propuneri.

Trebuie adus în atenţia opiniei publice faptul că s-a agreat asupra problemei privind  ocuparea locurilor puse la dispoziție persoanelor cu dizabilități, modalitate prin care mediul universitar este mult mai motivat să promoveze aceste locuri eficient și să ia măsuri pentru adaptarea infrastructurii.

De asemenea, a fost  adusă în discuție necesitatea creșterii subvenției acordate studenților la transportul feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic, unde, propunerea Ministerului este de a majora rata subvenţiei la 65%, nu de a acorda integral gratuitate.

,,Educația reprezintă un pilon fundamental pentru societate, iar un sistem educațional performant și echitabil poate fi construit doar prin dialog și dezbatere între toți actorii implicați. Ne bucurăm că am reușit să contribuim și să ne aducem aportul la acest proiect vital pentru învățământul românesc și că în urma propunerilor agreate, mediul studențesc va beneficia de facilități importante, menite să stimuleze perfomanța academică, dar și păstrarea studenților în universitățile naționale. Uniunea Studenților din România își va continua și intensifica eforturile de a promova egalitatea de șanse, accesul necondiționat un act educațional calitativ, performanța și dezvoltarea.’’

  • Alexandru Alexandrescu-Ozunu, prim-vicepreședinte USR