Ligia respectă DECAlogul ignoranței!

În ultima perioadă, studenţii au propus în repetate rânduri doamnei Ministru Ligia DECA creșterea numărului de locuri alocate studenţilor în Consiliul ARACIS, prin diverse consultări iniţiate chiar de către Ministerul Educaţiei. De fiecare dată, instituţia, prin doamna Ligia DECA, a refuzat vehement sau a ignorat această propunere, invocând non-argumente ce au avut ca scop doar deflectarea atenţiei acordate asupra acestui subiect, sfidând astfel inclusiv dorinţa instituţiei vizate în acest caz, de vreme ce societatea civilă a susţinut această propunere.

Răbdarea studenţilor reprezentanţi a fost pusă la încercare în declaraţiile doamnei Ministru din data de 2 mai, din cadrul Comisiei de Învăţământ a Camerei Deputaţilor, care afirma că numărul de Federaţii studenţeşti se poate schimba, iar pragul actual, anume de 2 studenţi reprezentanţi ai Federaţiilor Studenţeşti din România, este un sistem funcţional. Ţinem să reiterăm, faţă de aceste afirmaţii, faptul că, din 1989 şi până în prezent, Ministerul Educaţiei, sub toate denumirile acestuia pe care le-a adoptat de-a lungul timpului, a fost reprezentat de nu mai puţin de 24 de Miniştri, o bună parte dintre ei nereuşind să ocupe această onorabilă funcţie nici măcar pentru un mandat de un an. Aşadar, prin comparaţie, Federaţiile studenţeşti la nivel naţional reprezentative pentru toate categoriile de beneficiari ai învăţământul superior au fost mult mai constante în ceea ce priveşte atât consistenţa acestora, dar şi numărul lor, neputând în veci să se înfiinţeze cu o rapiditate atât de mare ca cea cu care Miniştrii predau ştafeta, implicit, fotoliul din Minister.

O întrebare onestă ce ar putea interveni în această situaţie, este, cum se consideră mai reprezentative anumite persoane care mimează interesul faţă de studenţi, când, au existat mai mult de 24 de persoane care au decis soarta educaţiei, faţă de 21 de membri ai Consiliului ARACIS, dintre care doar 2 sunt studenţi? Ei bine, în calitatea Uniunii Studenţilor din România, cea mai mare federaţie studenţească din ţară, nu putem afirma sub nici o formă că putem guverna mai bine Ministerul, dar, nu putem considera că vreun organ abilitat să reprezinte nevoile studenţilor, ar putea vreodată să conducă această instituţie fără să acorde un loc echitabil la masa negocierilor pentru noi, beneficiarii primari ai acestui sistem educaţional.

Solicitarea noastră rămâne în continuare una justă, fiind bazată pe proporţionalitate şi încredere reciprocă între actorii implicaţi în reinventarea sistemului educaţional. Fără  această încredere, nu putem considera că Ministerul acordă suficientă importanţă reprezentativităţii şi reformei educaţionale, de vreme ce aceasta se poate baza doar pe efortul comun, inclusiv al federaţiilor studenţeşti, contestate acum de Ministrul Educaţiei, fost preşedinte al unei astfel de organizaţii. Practic, nu putem decât să considerăm din aceste afirmaţii că însăşi doamna Ministru îşi contestă fie mandatul de preşedinte de Federaţie studenţească, fie mandatul pe care îl ocupă în prezent, de vreme ce nu îşi recunoaşte meritele.

Ataşat găsiţi mai jos declaraţia vicepreședintelui Educațional al Uniunii Studenţilor din România, Alexandru Stan:

„Simt că avem un Ministru al Educației deconectat de la ceea ce înseamnă viața studențească. Prin declarațiile doamnei Deca, am înțeles că mesajele noastre constante au fost ignorate. Recunosc, sunt dezamăgit. Speram ca studenții pe care-i reprezint să fie considerați egali, însă discriminarea este reală şi actuală. Visez la o zi în care toți studenții sunt considerați parteneri egali. Până atunci, luptăm.