CONSILIUL NAȚIONAL AL RECTORILOR ȘI CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL (CES) SUSȚIN ECHITATEA ÎNTRE STUDENȚI.

Uniunea Studenților din România a fost prezentă la Consiliul Național al Rectorilor (CNR) desfășurat în data de 24.03.2023 la Universitatea Politehnică din București. În cadrul dezbaterilor purtate pe marginea Proiectului Legii Învățământului Superior, președinta Uniunii, Ina Nimerenco, a adus în discuție necesitatea creșterii numărului de studenți reprezentanți în Consiliul Agenției Române de Asigurarea a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și prezența celor 3 federații naționale studențești cu rol de observatori în comisiile consultative ale Ministerului Educației. CNR a arătat susținere față de inițiativa în cauză.

În paralel, în urma ședinței online a plenului Consiliului Economic și Social din data de 23.03.2023 acesta oferă aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații pentru Proiectul Legii învățământului Superior. Printre modificările propuse se numără și modificarea articolului 251 de așa manieră încât numărul studenților reprezentanți ai federațiilor studențești din România în Consiliul ARACIS să fie majorat la 3 locuri pentru reprezentanții studenților și 18 locuri pentru profesori.

Uniunea Studenților din România a susținut modificarea articolului în cauză încă de la primele sesiuni de dezbatere publică pe acest subiect, dar ministerul educației a ignorat constant această propunere fără un motiv bine întemeiat. Uniunea consideră că alcătuirea unui mecanism echitabil de reprezentare a mișcării studențești este fundamentul unei bune colaborări între cei mai importanți factori ai mediului non-governmental studențesc și doar prin acesta se poate performa în activitatea de apărare a drepturilor și intereselor studenților din România.

„Mă bucură faptul că din ce în ce mai multe formaţiuni înţeleg necesitatea unui sistem echitabil şi uniform în ceea ce priveşte fenomenul reprezentativităţii. Societatea civilă, în majoritate, s-a pus de acord cu privire la reprezentarea tuturor federaţiilor naţionale de studenţi. Doar Ministerul Educaţiei pare să prezinte rezerve nejustificate în subiectul creşterii numărului de studenţi reprezentanţi. Într-un sistem centrat pe nevoile studentului sperăm să vedem că Legea Învăţământului Superior se va baza pe echitate în reprezentativitate.” – Alex Stan, Vicepreședinte USR (Educaţional)

Uniunea dorește să salute deciziile CNR și CES în ceea ce privește subiectul echității în reprezentativitatea studenților și, prin această oportunitate, să reitereze necesitatea unui sistem care să cuprindă reprezentarea tuturor studenților din România în mod echitabil și nepărtinitor.

Uniformitatea și echitatea reprezentativității desemnează valori etice intrinseci conceptului de calitate superioară.

Asigurarea calității cere, prin definiție, echitate!