Către: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

În atenția: Doamnei Ministru Natalia Intotero

Doamnă Ministru,

Prin prezenta adresă, dorim să aducem în atenție rezultatele evaluării tehnice și financiare  a Concursului național de proiecte de tineret și studenți, linia studenți, Nr. 79/28.09.2023, și linia tineret, Nr. 78/28.09.2023, identificând o preocupantă lipsă de implicare și un interes scăzut pentru promovarea obiectivității și stimularea dezvoltării unui mediu propice pentru proiecte de înaltă calitate.

Organizațiile angrenate în acest concurs și-au exprimat dezamăgirea față de procesul de evaluare al proiectelor și subiectivitatea evidentă a evaluatorilor. Astfel, vă aducem la cunoștință următoarele:

Începând cu anul 2021 și până în prezent bugetul alocat pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți a înregistrat o creștere semnificativă. În anul 2022, s-a consemnat o creștere de aproximativ 10%, iar  în anul 2023, față de anul 2022, bugetul a fost majorat cu aproximativ 30%.

Cu toate acestea, observăm cu îngrijorare o tendință constantă de scădere în ceea ce privește alocarea bugetului disponibil. Doar în anul 2021 bugetul a fost alocat în proporție de 99% atât pentru linia tineret, cât și pentru linia studenți. În anul 2022, s-a alocat în medie doar 63% din bugetul disponibil pentru proiectele destinate studenților și tineretului. În anul 2023, potrivit informațiilor furnizate până în prezent, se anticipă că nu va fi alocat nici măcar 30%din bugetul disponibil pentru Concursul Național de Proiecte pentru Tineret și Studenți.

Tabel 1. Evoluția bugetului disponibil, respectiv alocat prin Concursul național de proiecte pentru tineret și studenți

De asemenea, ne preocupă subiectivitatea evidentă și inconsistența în procesul de evaluare. Analizând listele anuale de proiecte finanțate de către Minister, atât în cadrul categoriei de tineret, cât și în cea a studenților, putem constata că proiectele depuse și asociațiile implicate în acest concurs sunt, într-o mare măsură, aceleași. Aceasta indică o durabilitate a proiectelor, capacitatea organizațiilor de a le implementa, necesitatea tinerilor și studenților de a participa la aceste proiecte, precum și dependența de finanțare pentru proiecte care au beneficiat de sprijin timp de mai mulți ani din partea aceluiași minister și au fost evaluate de către aceiași evaluatori. Cu toate acestea, în ciuda acestor aspecte, evaluatorii au considerat că aceste proiecte nu mai merită finanțare în acest an.

În scopul de a evita orice potențială subiectivitate din partea organizațiilor implicate în concurs, care ar putea influența speranța noastră de a primi sprijin din partea Ministerului, dorim să vă informăm cu privire la aspectele neregulate identificate în Metodologia pentru Concursul Național de Proiecte pentru Tineret și Studenți. Mai precis, dorim să aducem în atenția dvs. o inconsecvență observată între Articolul 14, „Selecția Proiectelor,” alineatul 1 și Formularul Nr. 6. Aceste două documente se referă la cerința de punctaj minim necesar – criteriu eliminatoriu, pentru a fi mai specifici:

Procesul deficitar de consultare a societății civile, aprobarea tardivă a metodologiei și restricțiile stricte impuse asupra calendarului concursului și implementării proiectelor au contribuit semnificativ la aceste neconformități pe care nu le putem ignora.

Aceste deficiențe în procesul de elaborare și implementare a metodologiei au avut un impact negativ asupra corectitudinii și transparenței concursului, subminând încrederea în procesul de evaluare și selecție a proiectelor. În consecință, considerăm că este necesară aplicarea unor măsuri imediate și profunde pentru a corecta aceste probleme și pentru a restabili integritatea și credibilitatea competiției.

În urma acestor constatări, solicităm cu fermitate o reevaluare a proiectelor aflate în etapa de evaluare tehnică-financiară, cu scopul de a asigura o selecție echitabilă și obiectivă a câștigătorilor. De asemenea, având în vedere gravitatea deficiențelor identificate, considerăm că este imperativă demisia coordonatorului concursului din acest an, astfel încât să se poată lua măsurile necesare pentru a asigura transparența și corectitudinea procesului în viitor.

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni de importanță crucială și așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră prompt și adecvat.

1. Uniunea Studenților din România

2.  Asociația Studenților din Administrație și Afaceri

3.  Asociația Studenților la Comunicare

4.  Asociația Grupul de Inițiativă Basarabeană Cluj Napoca

5.  Asociația de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea

6.  Organizația Studenților Economiști din Cluj Napoca

7.  Asociația Liga Studenților de la Geografie și Geologie

8.  Societatea Studenților Voluntari

9.  Asociația Liga Studenților „ETH” din Iași

10. Societatea Studenților în Medicină din București

11.  Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România

12. Asociația Studenților Contabili RATIO

13.  Liga Studenților din Universitatea „Aurel Vlaicu” Vulturul din Arad

14. Organizația Studenților pentru Natură

15. Organizația Studenților Pentru Turismul Românesc

16. Asociația Universitară pentru Medicină și Asistență Medicală

17. Asociația Studenților la Administrație și Resurse Umane

18. Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București

19. Asociația Corpul Cadeților “Gl. mr. Nicolae Uscoi”

20. Asociația Studenților și Absolvenților Economiști