Uniunea Studenților din România (USR)a participat la ședința de lucru a Consiliului Național al Rectorilor (CNR)

❗️ INFORMARE ❗️În perioada 8 – 10 octombrie 2021 Uniunea Studenților din România (USR), reprezentată de către Ina Nimerenco, Prim-vicepreședinte și Sergiu Mitreanu, Vicepreședinte Zona Vest, a participat la ședința de lucru a Consiliului Național al Rectorilor (CNR).Astfel, ținând cont de problemele de actualitate cu care se confruntă mediul academic, studenții, profesorii și personalul administrativ, CNR solicită:1. Ministerului Educației și Parlamentului României, modificarea cadrului legislativ astfel încât accesul la activitățile didactice pentru cadrele didactice, studenți, cât și personal administrativ să fie condiționate de certificatul verde european, excepție având cei cu contraindicații medicale;

Finalizarea evaluării școlilor doctorale de către ARACIS până la 31.12.2021, conform deciziei Curții Constituționale, inclusiv prin suplimentarea listei membrilor echipelor de evaluare;3. Suplimentarea finanțării destinate susținerii activității de cercetare în universitățile românești;4. Ministerului Educației, constituirea unui grup de lucru care să actualizeze Metodologia de finanțare a cercetării științifice universitare în instituțiile de învățământ superior de stat;5. Organizațiilor studențești să contribuie la centralizarea și actualizarea datelor privind vaccinarea studenților. Uniunea Studenților din România va reveni cu propuneri și soluții!#USRsuntemToți