Studenții Români în Alianță (SRA)

În data de 20 mai, la Palatul Parlamentului, Uniunea Studenților din România a semnat statutul pentru întemeierea unui nou început al reprezentării studențești, anume Studenții Români în Alianță (SRA), alături de Liga Studenților Români din Străinatate și Federația Asociaților Studenților în Medicină din România.

SRA înseamnă peste 500000 studenți din România și 40000 de studenți români din străinătate, reunind interesele a trei federații studențești reprezentative la nivel național și internațional pe o perioadă îndelungată.

Prin SRA, avem oportunitatea de a ne conecta organizațiile membre, de a lucra împreună într-un mediu academic bine definit și de a face lucruri care, separat ar fi mult mai greu de realizat. Putem acționa de acum unitar în beneficiul ambelor comunități studențești, printr-un statut comun și o conducere implicată.

Alianța, este o platformă pentru schimburi academice și culturale, pentru dezvoltarea de proiecte comune și pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării personale și profesionale a fiecărui student, luând în considerare standardele de calitate ale prezentului și aspirațiile studenților de astăzi.

Suntem aici pentru a sprijini și promova talentul și creativitatea, implicarea și dedicarea și pentru a oferi resursele necesare pentru a vă atinge potențialul maxim în abordarea provocărilor viitorului.

Susținem împreună toți studenții pe care ii reprezentăm într-o modalitate durabilă, sustenabilă și mai ales transparentă, pentru a creiona viitorul strălucit la care lucrăm neîncetat, umăr la umăr.

Orice demers al Alianței are să devină un pas înainte pentru studenție, și un drum nou pentru reprenzentativitate, prin colaborări de mare anvergură și planuri de acțiune bine conturate, totul pentru studenții români de pretutindeni.