Uniunea Studenților din România susține proiectul de lege privind transparetizarea învățământului universitar!

Uniunea Studenților din România susține proiectul de lege privind transparetizarea învățământului universitar!

Parlamentul doreşte să aducă mai multă transparenţă în sistemul universitar din România, astfel, proiectul de lege în cauză propune publicarea în format electronic accesibil pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare, pe site-urile oficiale ale instituțiilor de învățământ superior ale anumitor documente specifice, în termen de 30 de zile de la redactarea, încheierea, adoptarea sau actualizarea acestora. Uniunea Studenților din România își arată susținerea față de această inițiativă. Luând în considerare principiile enumerate de articolul 3 al Legii Educației Naționale ce guvernează învățământul superior din România, aducem în atenţie faptul că transparența este un imperativ, aceasta fiind unul dintre stâlpii de susținere ai meritocrației și ai eticii. Mai mult, suntem de părere că transparența potențează sistemul de colaborare între decidenții universitari și mediul studențesc, aplificând încrederea și aliniând învățământul din România la pricipile vestice.

Totodată, dorim să ne arătăm îngrijorarea față de avizul negativ primit din partea Guvernului României. Considerăm că motivul invocat, și anume existența unui memorandum în baza căruia instituțiile de învățământ superior publică pe site-urile oficiale informații de interes, nu are fundament în ideea în care acest proiect crează un cadru normativ mult mai clar asupra problematicii puse în discuție.

Astfel, mâine, 22 martie 2022, pe ordinea de zi a Comisiei pentru Învățământ a Senatului României se află propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale 1/2011 ( înregistrată la Senat L98/2022, înregistrată la Camera Deputaților plx. 607/2021) cu privire la asigurarea procesului de transparentizare a sistemului universitar din România. USR dorește să reitereze necesitatea dialogului și al colaborării. Sistemul de învățământ superior din România trebuie să se supună, atât de jure, cât și de facto, anumitor principii pe care le promovează cu fiecare oportunitate în discursul public.“Transparența decizională în mediul academic ar trebui să reprezinte un obiectiv imperativ pentru toți decidenții.

Contextul actual a demonstrat că este nevoie de o intensificare a eforturilor în ceea ce privește relaționarea dintre conducerile universităților și beneficiarii direcți ai actului educațional, studenții. În calitate de reprezentanți a peste 350.000 de studenți, considerăm reglementările propuse în Parlamentul României ca fiind un aport semnificativ asupra calității și îndemnăm deputații și senatorii să adopte acest proiect ce ar putea sprijini un învățământ superior mai calitativ și transparent față de principalii beneficiari ai acestuia.” – Alexandru Alexandrescu – Ozunu, primvicepreședinte USR

Plagiat = Furt

În contextul readucerii în cotidian a importanței eticii universitare, Uniunea Studenților din România dorește să se poziționeze asupra acuzelor de plagiat aduse asupra lucrării de

Citește mai mult