Uniunea Studenţilor din România prezintă amendamentele asupra Legii Învăţământului Superior prin care creşte implicarea decizională şi incluziunea studenţilor!

În data de 13 iunie a.c, Ministerul Educaţiei a oferit spre dezbatere publică proiectul noilor legi ale Educaţiei, prin care, s-ar crea o reformă masivă asupra educaţiei din România. Această Lege a atras, încă din prima zi, păreri contradictorii şi a propus ca reforme educaţionale anumite acţiuni sau modificări nefezabile. Proiectul nu a trecut neobservat de actori relevanţi în educaţie , fiind criticat până acum de societatea civilă, incluzând beneficiari direcţi, experţi în ştiinţe sociale, ba chiar rectori ai marilor universităţi din ţară, dar şi actuali sau foşti demnitari.

Reprezentanţii Uniunii au elaborat o analiză completă asupra Proiectului de Lege, pentru ca ulterior, să putem propune modificări implementabile, care să aibă un impact real asupra îmbunătăţirii actului educaţional, creşterii transparetizării şi adaptarea modelelor legislative la anul curent, care să vizeze modele de bună practică.

Prin urmare, Uniunea Studenţilor vine cu o serie de modificări, pe care le supunem atenţiei opiniei publice, dar mai ales, decidenţilor, din care amintim:

1. Posibilitatea de convocare a Senatului Universitar şi de către studenţi – considerăm ca fiind o reformă imperativă, căci, pot exista permanent probleme presante pentru studenţi, care, în perspectiva altor membri ale acestor organe decizionale, să nu prezinte un interes sporit, astfel încât, orice probleme de natură studenţească ce necesită o atenţie metodologică, să fie discutate mult prea târziu, sau, deloc;

2. Să fie stabilită prin lege obligaţia Ministerului Educaţiei de a se consulta permanent cu Federaţiile Naţionale legal constituite – astfel încât, acestea să fie informate constant referitor la modificările ce pot apărea, să ofere feedback și să informeze în mod corect studenții pe care acestea îi reprezintă;

3. Descurajarea discriminării în sistemul superior de învăţământ prin crearea unei metodologii concrete care să menţioneze consecinţele acestor tipuri de acţiuni – Un set clar de acțiuni menite să limiteze discriminarea pot ajuta la promovarea educaței pentru grupurile dezavantajate din punct de vedere social și ar crește accesibilitatea acestora la sistemul de învăţământ. fără a mai avea reţineri sociale;

4. Decontarea integrală a tarifului la transportul feroviar pentru studenţi – măsură ce credem că ar stimula şi încuraja, în primul rând, respectarea conceptului de învăţământ echitabil şi incluziv pentru o categorie socială vulnerabilă, adică studenţii. Prin asigurarea unei facilităţi atât de mari printr-un cost atât de mic raportat la PiB-ul ţării, avem o situaţie de cost-beneficiu ce ar fi favorabilă promovării educaţiei şi participării active în cadrul învăţământului superior.

Acestea sunt doar 4 din cele 12 amendamente pe care Uniunea Studenţilor din România le propune asupra noiii Legi Naţionalea Învăţământului Superior, propuneri ce au fost lucrate şi analizate de studenţi în mod permanent, incluzând reprezentanţiai studenţilor din toată ţara. Uniunea doreşte să fie un partener activ al sistemului educaţional şi al societăţii civile, fapt pentru care ne dorim să lucrăm îndeaproape cu toţi partenerii ce doresc să elaboreze reforme fezabile pentru viitorul României. 

‘’Proiectul de Lege prezentat de Ministerul Educației reprezintă un punct bun de pornire a dezbaterilor, însă forma actuală a legii conţine hibe, iar anumite aspecte intră în contradicție cu misiunea de a crea un sistem educațional transparent, competitiv și echitabil. Uniunea Studenților din România prezintă astăzi un prim set de amendamente menite să sporească implicarea studenților ca beneficiari direcți în procesul decizional.’’ –Alexandru Alexandrescu-OzunuPrim-vicepreşedinte USR