REPREZENTANȚII STUDENȚILOR PREZENȚI LA CONSILIUL NAȚIONAL AL RECTORILOR

În perioada 9-10 Aprilie 2022, Studenții Români în Alianță (SRA), alianță constituită din Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR), Uniunea Studenților din România (USR), Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), a participat la lucrările Consiliului Național al Rectorilor (CNR), găzduite de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Consiliul Național al Rectorilor (CNR) este un organ consultativ al Ministerului Educației, public, autonom și neguvernamental, care reunește rectorii instituțiilor de învățământ superior din România. CNR reprezintă universitățile din țară la cel mai înalt nivel în raport cu autoritățile statului, fiind principalul factor de promovare a intereselor universităților și având atribuții în sensul îmbunătățirii cadrului legislativ și al intensificării gradului de cooperare între actorii din sistemul educațional superior.

Această ediție a marcat concretizarea parteneriatului pentru educație în scopul dezvoltării unei colaborări multilaterale între studenți, ca beneficiari direcți ai actului educațional, și structurile de conducere a universităților din România. Reprezentanții studenților au expus actualele probleme din sfera universitară și, în același timp, au trasat câteva linii directoare pentru următoarea perioadă, în calitate de invitați permanenți ai CNR. În acest sens, au reiterat necesitatea includerii tuturor organizațiilor studențești naționale în consultările ce privesc teme de interes pentru comunitatea academică.

SRA salută decizia CNR de a susține proiectul inițiat de Ministerul Educației pentru a crea o Lege a Învățământului Superior. Viitoarea Lege a Educației Naționale va viza prioritățile și propunerile de eficientizare și îmbunătățire a sistemului educațional, reflectate  din  proiectul pilon „România Educată”. 

În contextul unei noi Legi a Învățământului Superior, reprezentanții studenților au avertizat cu privire la necesitatea creării unui sistem educațional performant, prin stimularea investițiilor în acest domeniu, internaționalizarea ofertei educaționale naționale și atragerea capitalului uman de peste hotare în proiectele de cercetare academică, precum și dezvoltarea unui proces bilateral de feedback între studenți și universități.

Un subiect de mare interes pentru comunitatea studențească este reprezentat de angajamentul Ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, și al Președintelui Interimar CNR, Prof. Univ. Dr. Ing. Dan Cașcaval, de a crește semnificativ cuantumul burselor sociale studențești și a celor de merit și performanță, în scopul încurajării participării studenților la activitățile didactice. Reprezentanții federațiilor membre SRA au susținut ferm implementarea acestei măsuri, ce a constituit una dintre solicitările constante ale tinerilor. 

Studenții Români în Alianță au întărit rolul pe care proiectele întreprinse de asociațiile de studenți îl au în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și au amintit că este imperativă susținerea și facilitarea inițiativelor de acest tip de către autorități, dar și la nivel local, de către forurile decizionale, în contextul celebrării Anului European al Tineretului.

Având în vedere contextul în care ne aflăm, reprezentanții SRA au adus mulțumiri universităților pentru spiritul de inițiativă și demersurile realizate în vederea ajutării refugiaților ucraineni și au oferit asigurarea că vor rămâne îndeaproape implicați în acest amplu efort umanitar. 

„Consiliul Național al Rectorilor reprezintă un for consultativ în cadrul căruia se discută, analizează și trasează cele mai importante direcții pentru Instituțiile de Învățământ Superior din România având la bază cele mai bune practici ale universităților de prestigiu din întreaga lume. Având în vedere scopul statutar al Uniunii Studenților din România, de a reprezenta studenții în raport cu autoritățile decidente și de a fi un actor implicat în procesul de dezvoltare al sistemului educațional, am adus în atenția CNR necesitatea implicării studenților în dezvoltarea de politici publice și dorința acestora de implicare. Astfel, am lansat invitația către Ministrul Educației și CNR de a participa la cea de-a XIV-a ediție a Congresului Studenților din România ce se va desfășura sub patronajul temei „Exodului de inteligență”. De 14 ani, prin intermediul acestui proiect, studenții români oferă soluții fezabile și implementabile pentru problemele identificate la nivelul societății și devin în același timp un factor al schimbării, EXPONENȚI AI UNEI GENERAȚII CARE CONSTRUIEȘTE.” Declară Ina Nimerenco, președinte Uniunea Studenților din România.

Angajamentul reprezentanților federațiilor este de a rămâne în continuare un partener implicat și deschis către dialog, în vederea construirii unui sistem educațional performant și asigurării unei oferte academice recunoscute de întreaga comunitate internațională.

Plagiat = Furt

În contextul readucerii în cotidian a importanței eticii universitare, Uniunea Studenților din România dorește să se poziționeze asupra acuzelor de plagiat aduse asupra lucrării de

Citește mai mult