Propunerile Uniunii către MFTEȘ

Uniunea Studenților din România reprezintă din nou interesele și nevoile studenților și ale organizațiilor studențești în raport cu programul de tabere studențești și cu Concursul național de proiecte de tineret și studenți.

La data de 6 decembrie, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a anunțat deschiderea procesului de transparență decizională asupra Proiectelor de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea Concursului național de proiecte de tineret și studenți, precum și a Metodologiei privind organizarea taberelor studențești. Astfel, reprezentanții federației au elaborat o analiză complexă asupra celor două Proiecte de Ordin, urmată de propunerea unor modificări concrete ce urmăresc îmbunătățirea acestora.

În trecut, atât Uniunea Studenților din România, cât și organizațiile membre alte federației și-au exprimat nemulțumirea cu privire la criteriile de selecție din cadrul Concursului național de proiecte de tineret și studenți, iar astăzi supunem atenției opiniei publice și bineînțeles, a decidenților, o serie de modificări cu scopul de a transforma procesul de selecție într-un proces 100% echitabil, printre aceste propuneri numărându-se următoarele:

 1. Reintroducerea Ghidului Solicitantului. – această modificare duce la facilitarea procesului de aplicare prin intermediul încadrării clarificărilor cu privire la metodologie și la formularul de înscriere într-un ghid public.
 2. Reintroducerea posibilității de achiziționare a obiectelor de inventar. – propunerea vine din considerentul că încurajarea autonomiei și a sustenabilității unui proiect nu poate fi realizată fără efectuarea unor investiții materiale care conferă sustenabilitate proiectului.
 3. Implementarea unei sesiuni de formare cu privire la Concursul Național de Proiecte, organizată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. – măsură ce conferă un sprijin semnificativ organizațiilor ce doresc să aplice în cadrul concursului, însă nu au capacitatea informațională necesară.
 4. Includerea în componența comisiei de evaluare atât a evaluatorilor interni, cât și a evaluatorilor externi. – această propunere are scopul de a contribui la crearea unui proces de evaluare cât mai obiectiv și profesionist.
 5. Justificarea contribuției de 10% a solicitantului și prin intermediul contractelor de voluntariat. – completarea își propune susținerea organizațiilor ce nu au posibilitatea de a asigura 10% cofinanțare din fonduri proprii.
 6. Depunerea documentelor exclusiv pe e-mail. – modificarea pornește din dorința de accelerare a procesului de digitalizare și de facilitare a procesului depunerii documentelor pentru solicitant.
 7. Înlocuirea posibilității de a depune maximum două proiecte în cadrul aceleiași linii de finanțare, cu posibilitatea depunerii a maximum un proiect în cadrul aceleași priorității din cadrul aceleiași linii de finanțare. – această modificare încurajează organizațiile să depună un număr mai mare de proiecte.
 8. Introducerea unei noi grile de evaluare. – această solicitare vine din dorința de a introduce o notă obiectivă grilei de evaluare.

În ceea ce privește programul de tabere studențești, Uniunea susține dezvoltarea unui program accesibil și calitativ pentru studenți, fapt reflectat în propunerile transmise, dintre care amintim:

 1. Majorarea numărului de zile din cadrul unei serii de la 6 zile la 8 zile. – solicitarea vine din dorința de a oferi un sejur complet studenților beneficiari ai programului de tabere studențești și facilitează totodată contorizarea seriilor de către instituțiile responsabile de atribuirea acestora.
 2. Majorarea sumei alocate pentru serviciile de cazare la 175 lei/student/zi. – modificarea vine în urma creșterii semnificative a prețurilor datorită inflației și urmărește corelarea cuantumului minim cu majorările de preț din acest sector.
 3. Oferirea posibilității studenților cu dizabilități de a fi însoțiți de un îndrumător. – introducerea acestui articol urmărește accesibilizarea programului de tabere studențești pentru studenții cu dizabilități.
 4. Asigurarea accesului studenților cu dizabilități în spațiile de cazare prin intermediul dotărilor specifice. – în corelare cu articolul anterior, introducerea acestui punct urmărește accesibilizarea programului de tabere studențești pentru studenții cu dizabilități.

Acestea sunt doar 12 din cele 31 de amendamente pe care Uniunea Studenților din România le propune pentru cele două Proiecte de Ordin, propuneri prin intermediul cărora ne dorim să facem vocea studenților auzită, pentru că vocea studenților este un imperativ!