Regulament privind înscrierea, participarea și punctarea în cadrul evenimentul „Gala Studenților din România – Ediția XI”

Capitolul I: Introducere

Art. 1. Prezentul document are rolul de a crea un cadru regulamentar pentru a XI-a ediție a proiectul organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR) numit „Gala Studenților din România” numit în cele ce urmează în prezentul document „Gala”.

Art. 2. Scopul evenimentului este de a premia excelența studenților din România. Uniunea își propune să aducă în atenția publică vârfurile studenților din diferite ramuri de interes general și premierea acestora, astfel încurajând excelența. Orice interpretare a prezentului regulamet se va realiza în spiritul acestui scop.

Art. 3. (1) Sunt eligibili pentru a se înscrie la acest eveniment toți studenții români care au fost înmatriculați legal în anul universitar 2021-2022, toți studenții străini care au fost înmatriculați legal la o facultate în România în anul academic 2021-2022, toate O.N.G-rile membre ale Federației Uniunii Studenților din Romînia (USR).

(2) Prin derogare, nu sunt eligibili pentru a candida membrii Consiliului Director și membrii Structurii Executive Naționale a Uniunii Studenților din România.

Art. 4. Prezentul eveniment își propune să premieze studenții crtierizați în 2 direcții în funcție de apartenența la Uniunea Studenților din România, astfel Gala urmărid următoarele:

a) Direcția A – Direcția dedicată exclusiv voluntarilor și asocțiaților membre ale Uniunii Studenților din România. Această direcție include categoriile: Voluntarul Anului, Bobocul Anului, Asociația Anului, Proiectul Anului, Trainerul Anului, Reprezentantul Anului.

b) Direcția B – Direcția destinată tuturor studenților indiferent de apartenența federațională. Această direcție include categoriile: Performanță Academică – Licență, Performanță Academică – Master, Performanță Academică – Doctorat, Performanță

Antreprenorială, Performanță Sportivă, Performanță Artistică, Performanță în Reprezentare Internațională, Performanță în Implicare Civică.

Art. 5. Atât pentru participare, cât și pentru jurizare și premiere sunt luat în considerare doar realizările efectuate în perioada 1 octombrie 2021 – 1 octombrie 2022 (inclusiv).

Art. 6. (1) Componenta juriului diferă în funcție de direcția categoriei pentru care s-a făcut înscrierea după cum urmează: a) intern – 2 membrii ai Consiliului Director al USR, un membru al Structurii Executive

Naționale a USR

b) extern – un expert în domeniul discutat, un membru al Consiliului Director al USR, un membru al Structurii Executive Naționale a USR.

(2) Fiecare juriu se poate bucura și de prezența unor membrii observatori fără drept de vot din cadrul Consiliul Director și/sau a Structurii Executive Naționale a USR.

(3) Punctarea se va realiza în baza unei grile de punctaj realizată de colectivul voluntarilor Uniunii Studenților din România – Departamentul Educațional, aprobată de cătrre Consiliul Director al Uniunii Studenților din România.

Capitolul II: Definirea Categoriilor (intern)

Art. 7. (1) Se premiază categora „Voluntarul Anului”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Implicare zonală. Se vor lua în calcul momentele de implicare în proiectele zonale și/sau activitățiile specifice zonei ce nu fac parte dintr-un proiect național. Se vor puncta maximum 3 activități. Acestea se dovedesc printr-o recomandare scrisă din partea Vicepreședintelui Zonal.

b) Implicarea Națională. Se vor lua în calcul momentele de implicare în cadrul proiectelor naționale. Se vor puncta maximum 3 activități. Acestea se dovedesc printr-o recomandare scrisă din partea Project Managerului.

c) Implicare Departamentală. Se dovede ște printr-o recomandare scrisă din partea Directorului Regional al departamentului din care persoana în cauză provine.

d) Implicare Extradepartamentală. Se dovede ște printr-o recomandare scrisă din partea Directorului Regional al altui departament decât cel din care persoana în cauză provine.

e) Activitate în asociația din care persoan în cauză provine. La acest criteriu se punctează

dacă participantul face sau nu parte din grupul de voluntari activi al unei asociații partea a USR. Se dovede ște printr-o recomandare scrisă din partea Președintelui de asociație.

f) Participarea la activități USR. Se punctează fiecare activitate disponibilă pentru toți voluntarii USR.

g) Distincții și titluri primite. La această categorie se punctează participarea și absolvirea proiectelor ce vizează formarea voluntarilor (Școala de Leadership și ToT). Art. 8. (1) Se premiază categora „Asociația Anului”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Numărul de voluntari activi pe care asociația îi are întregistrați în acte. Se vor încărca acte doveditoare.

b) Numărul de proiecte implementate.

c) Numărul total de beneficiari direcți ai proiectelor. Se va approxima un număr dovedibil prin tabele de prezență, poze sau filmări.

d) Numărul de proiecte finanțate. (public sau privat)

e) Recomandarea unui sponsor. Se va lua în calcul o singură scrisoare de recomandare.

f) Impactul pe social media. Asociațiile vor transmite capturi de ecran care dovedesc impcatul aproximat. Se va lua în calcul activitatea de pe Facebook, Intagram, LinkedIn, Twitter și TikTok

g) Implicare în USR. La această categorie se punctează implicarea asociației în organizarea unui eveniment sau proiect al Uniunii, prin asumarea desfășurării acestuia.

h) Numărul de membrii activi care activează în departamentele USR.

Art. 9. (1) Se premiază categora „Trainerul anului”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Grad obținut

b) Obținere acreditare

c) Număr traininguri interne. Se calculează activitatea prestată în cadrul USR sau unei asociații membre USR.

d) Număr traininguri externe. Se calculează activitatea prestată în afara USR sau a asociaților membre ale USR.

e) Număr beneficiari direcți.

f) Număr ore efective de training.

Art. 10. (1) Se premiază categora „Reprezentantul Anului”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Ocuparea unei poziții în Consiliul Facultății

b) Ocuparea unei poziții în Senatul Universitar

c) Membru ARACIS

d) Număr evaluări ARACIS

e) Implicare în Rezoluția CSR f) Recomandare din partea vicepreședintelui Educațional al USR

g) Recomandare din partea asociației de proveniență

h) Implicare în activități de reprezenatre la nivel universitar. Se vor lua în calcul partriciparea în comisii de acordare a bursei, participare în comisii de cazare etc.

Art. 11. (1) Se premiază categora „Bobocul Anului”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Implicare zonală. Se vor lua în calcul momentele de implicare în proiectele zonale și/sau activitățiile specifice zonei ce nu fac parte dintr-un proiect național. Se vor puncta maximum 3 activități. Acestea se dovedesc printr-o recomandare scrisă din partea Vicepreședintelui Zonal.

b) Implicarea Națională. Se vor lua în calcul momentele de implicare în cadrul proiectelor naționale. Se vor puncta maximum 3 activități. Acestea se dovedesc printr-o recomandare scrisă din partea Project Managerului.

c) Implicare Departamentală. Se dovede ște printr-o recomandare scrisă din partea Directorului Regional al departamentului din care persoana în cauză provine.

d) Implicare Extradepartamentală. Se dovede ște printr-o recomandare scrisă din partea Directorului Regional al altui departament decât cel din care persoana în cauză provine.

e) Activitate în asociația din care persoan în cauză provine. La acest criteriu se punctează dacă participantul face sau nu parte din grupul de voluntari activi al unei asociații partea a USR. Se dovede ște printr-o recomandare scrisă din partea Președintelui de asociație.

f) Participarea la activități USR. Se punctează fiecare activitate disponibilă pentru toți voluntarii USR.

g) Distincții și titluri primite. La această categorie se punctează participarea și absolvirea proiectelor ce vizează formarea voluntarilor (Școala de Leadership și ToT).

(3) Se consideră boboc orice voluntar USR care nu are mai mult de un an de activitate după data de 01.10.2022.

Art. 12. (1) Se premiază categora „Proiectul Anului”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Numărul de beneficiari direcți. Se punctează direct proporțional cu numărul estimat de beneficiari direcți dovedibil prin liste de prezență, fotografii și/sau filmări ori alte asemenea. b) Impactul pe social-media. Se punctează direct proporțional cu mărimea impactului pe social media dovedibil. Se vor lua în calcul platformele Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok și Twitter.

c) Existența unei finanțări.(publică sau privată)

d) Recomandarea din partea unui sponsor

e) Recomandarea din partea mediului universitar. (Senator al Universității, Profesor Universitar etc.)

f) Distincții onorifice și premii

g) Încadrarea scopului în obiectivele Agendei O.N.U. 2030 sau în obiectivele Strategiei de Tineret a U.E..

h) Latura internațională. La acest criteriu se punctează existența unor beneficiari direcți sau a unor invitați care să nu fie de naționalitate și etnie română.

Capitolul III: Definirea Categoriilor (extern)

Art. 13. (1) Se premiază categora „Performanță academică – licență”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Recomandare din partea unui profesor al facultății de proveniență

b) Publicații ce se bucură de recunoaștere din partea colectivului academic

c) Recomandare câmpul muncii în domeniul studiat

d) Internship-uri în domeniul studiat

e) Media generală

f) Distincții onorifice și premii

g) Realizări profesionale remarcabile

Art. 14. (1) Se premiază categora „Performanță academică – master”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Recomandare din partea unui profesor al facultății de proveniență

b) Publicații ce se bucură de recunoaștere din partea colectivului academic c) Recomandare câmpul muncii în domeniul studiat

d) Internship-uri în domeniul studiat

e) Media generală

f) Distincții onorifice și premii

g) Realizări profesionale remarcabile

Art. 15. (1) Se premiază categora „Performanță academică – doctorat”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Recomandare din partea unui profesor al facultății de proveniență

b) Publicații ce se bucură de recunoaștere din partea colectivului academic

c) Recomandare câmpul muncii în domeniul studiat

d) Internship-uri în domeniul studiat

e) Media generală de admitere

f) Distincții onorifice și premii

g) Realizări profesionale remarcabile

Art. 13. (1) Se premiază categora „Performanță sportivă”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Distincții onorifice și premii naționale

b) Distincții onorifice și premii europene

c) Distincții onorifice și premii Mondiale

d) Participare campionat national

e) Participare campionat european

f) Participare campionat mondial

g) Recomandare din partea unui sportiv consacrat

Art. 13. (1) Se premiază categora „Performanță artistică”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Distincții onorifice și premii naționale

b) Distincții onorifice și premii europene c) Distincții onorifice și premii Mondiale

d) Participare concurs national

e) Participare concurs European

f) Participare concurs Mondial

g) Recomandare din partea unui artist consacrat

Art. 14. (1) Se premiază categora „Performanță antreprenorială”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Numărul de angajați

b) Cifra de afaceri

c) Plasarea sub media națională a diferenței salariale bazate pe gen (2,4%)

d) Existența de măsuri pentru protecție a mediului

e) Distincții onorifice și premii

f) Longevitate

Art. 15. (1) Se premiază categora „Performanță reprezentare internațională”. (2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Participare la convenții/conferințe internaționale

b) Funcții de conducere/reprezentare europene

c) Funcții de conducere/reprezentare Mondiale

d) Vizibilitate în social media. Punctarea se face prin compararea impactului profilului personal pe rețelele Twiter, Facebook, Intagram, TikTok și LinkedIn.

e) Recomandarea din partea unei personalități politice europene

f) Recomandarea din partea unei personalități politice modiale. Ambasadorii unei țări alta decât cea de provenință se iau în considerare.

Art. 16. (1) Se premiază categora „Performanță implicare civică”.

(2) La calcularea punctajului final se vor lua în calcul următoarele criterii de jurizare:

a) Implicarea în mișcări civice.

b) Inițierea de mișcări civice.

c) Apartenența la un ONG cu scop in conformitate cu Agenda ONU 2030

d) Recomandare din partea unui om politic national. Capitolul IV: Adăugiri despre punctaje

Art 17. Fiecare jurat va putea acorda un număr prestabilit de puncte unui candidat la alegere, în funcție de aplicația în ansamblul său. Aceste puncte bonus sunt în plus față de criteriile prezentate anterior.

Art. 18. (1) În cazul existenței unei egalități dintre doi candidați, juriul va desemna un singur câștigător, care a fost ales în urma unui vot majoritar.

(2) În cazul egalității dintre trei sau mai multe persoane, juriul va desemna un singur câștigător, care a fost ales în urma unui vot majoritar.

(3) În caz de egalitate după votul suplimentar al juriului, acesta este nevoit să ia în considerare categoria din care fac parte candidații:

– Pentru Categoria A, decizia este luată de către membrul din C. D.;

– Pentru Categoria B, decizia este luată de către expertul din domeniu din domeniu.

Art. 19. (1) Pentru ca o recomandare din cele menționate anterior să fie validă trebuie să fie în formă scrisă și să conțină cumulativ următoarele informații:

– Nume și prenume ale recomandantului

– Număr de telefon

– Adresă de e-mail

(2) Această recomandare trebuie să fie redactată cu scopul clar de a participa la Gala Studenților 2022 de USR.

Capitolul V: Înscrierea și alte dispoziții finale

Art. 20. Înscrierea se va face prin intermediul Google Forms printr-un formular distribuit de Uniunea Studenților din Româ nia prin intermediul rețelelor de socializare până la data de 24 noiebrie.

Art. 21. (1) Toate documentele doveditoare se vor transmite prin intermediul formularului de înscriere.

(2) În cazul în care un participant dorește să transmită și alte documente decât cele din formular care consideră că pot crea un avantaj pentru acesta le poate trimite până la data de 24 noiembrie pe adresa de email office@uniunea -studentilor.ro până la data de 24 noiembrie.

Art. 22. (1) Uniunea Studenților din România își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament.

(2) Fiecare modificare survenită va urma să fie anunțată public .

Art. 23. Uniunea Studenților din România își rezervă dreptul de descalifica participanți pe motive de comportament neadecvat și alte le asemenea.